Vyhledat termín
Informace
Napište nám
RSS kanál
cs | en


ECDL - European Computer Driving Licence

ECDL logoEuropean Computer Driving Licence je mezinárodně uznávaný certifikát, který prostřednictvím ECDL modulů definuje vzdělávací obsah, který odráží potřeby trhu práce a života v současné informační společnosti. ECDL současně nabízí mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu pro ověření výsledků vzdělávání v této oblasti.

Svým rozsahem koncept ECDL pokrývá prakticky všechny oblasti, ve kterých se informační a komunikační technologie v pracovním i osobním životě běžně využívají. Podrobnosti o ECDL aktivitách v mezinárodním kontextu lze najít na stránkách www.ecdl.com, podrobnosti o realizaci projektu v České republice na www.ecdl.cz.

Koncept ECDL zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů v oblasti přenositelných digitálních kompetencí, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace) a program ECDL Advanced (profesionální uživatelské znalosti a dovednosti). Pro úplné začátečníky jsou pak určeny programy pro digitální začleňování EqualSkills a e-Citizen. 

Ověřování znalostí a dovedností probíhá formou praktických zkoušek v reálném prostředí různých operačních systémů (např. OS Windows), běžně používaných aplikací (Microsoft Office) a s využitím běžných počítačů. Úspěšní absolventi ECDL zkoušek získají mezinárodně uznávané doklady ECDL o dosažení kvalifikace pro práci s počítačem.

odkaz  Přípravné kurzy 
odkaz  Synlaby a moduly
odkaz  Cena
odkaz  Další informace

 

Program ECDL Core
Program ECDL Core (základní) pokrývá základní, resp. běžně očekávané uživatelské počítačové znalosti a dovednosti. Je synonymem pro počítačovou (digitální) gramotnost a digitální kvalifikaci. Je určen široké veřejnosti a vede k získání některého z níže uvedených mezinárodně platných ECDL certifikátů. 

Program ECDL Core

Program ECDL Core (základní) pokrývá základní, resp. běžně očekávané uživatelské počítačové znalosti a dovednosti. Je synonymem pro počítačovou (digitální) gramotnost a digitální kvalifikaci. Je určen široké veřejnosti a vede k získání některého z níže uvedených mezinárodně platných ECDL certifikátů. 

Certifikát ECDL START

Certifikát ECDL Start – mezinárodní doklad počítačové gramotnosti držitele. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je digitálně gramotný, tj. že ovládá základy práce s počítačem, resp. s informačními a komunikačními technologiemi, a to v nejběžnějších oblastech jejich využití. 

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je dán mezinárodně platnými modulárními ECDL Sylaby. Jednotlivé moduly jsou zaměřeny na různé oblasti použití ICT, které se v rámci programu ECDL Core liší svojí obtížností. Zájemce o Certifikát ECDL Start musí úspěšně složit zkoušky ze tří základních modulů ECDL Core Sylabu, které pokrývají znalosti a dovednosti v oblastech jako jsou Používání počítače a správa souborů (Modul M2), Zpracování textu (Modul M3), Práce s Internetem a komunikace (Modul M7) a z nejméně jednoho dalšího volitelného modulu ECDL Core, který může být orientován na oblasti všeobecně uplatnitelných znalostí a dovedností nebo na vybrané profesní oblasti vyžadované trhem práce.

Certifikát ECDL

Certifikát ECDL – mezinárodní doklad počítačové kvalifikace držitele. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je plně digitálně kvalifikovaný, tj. že je plně připraven pro efektivní využívání informačních a komunikačních technologií tak, jak vyžaduje trh práce. 
Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je dán mezinárodně platnými modulárními ECDL Sylaby. Jednotlivé moduly jsou zaměřeny na různé oblasti použití ICT, které se v rámci programu ECDL Core liší svojí obtížností. Zájemce o Certifikát ECDL musí úspěšně složit zkoušky ze tří základních modulů ECDL Core Sylabu (M2, M3 a M7) a ze čtyř dalších volitelných modulů ECDL Core, které mohou být orientovány na oblasti všeobecně uplatnitelných znalostí a dovedností nebo na vybrané profesní oblasti vyžadované trhem práce.
 

Certifikát ECDL Profile (Modular)

Certifikát ECDL Profile – mezinárodní doklad počítačových znalostí a dovedností držitele. Doklad primárně nevypovídá o digitální gramotnosti nebo digitální kvalifikaci svého držitele, ale o jeho dílčích počítačových znalostech a dovednostech. K datu vystavení obsahuje výčet všech úspěšně absolvovaných zkoušek ECDL, a to nezávisle na typu ECDL programu, tzn. moduly z programu ECDL Core, ECDL Advanced, ale i z národních, tzv. Endorsed programů (například programu Digitální fotografie).

 

Více informací o programu ECDL na odd. školení.

Kontakt

Testovací středisko ECDL, přípravné kurzy k certifikacím
Hana Kukalová, tel.: 221 503 503, kukalova@computerhelp.cz
 

© COMPUTER HELP, spol. s r. o. Blanická 16, Praha 2, tel.: 221 503 111