Vyhledat termín
Informace
Napište nám
RSS kanál
cs | en


Naše pomoc při čerpání dotací z ESF

Uvažujete o žádosti a nevíte odkud začít?
Doporučíme vám zkušené konzultanty, kteří vám pomohou ověřit váš záměr a následně žádosti připravit k podání.

Získali jste prostředky na vzdělávání a hledáte partnera pro jeho realizaci?

V minulých dvou letech jsme proškolili přes 1500 osob v rámci více než 20 vzdělávacích projektů, realizovaných prostřednictvím Evropských strukturálních fondů. Naši zákazníci vždy vysoce ocenili kromě odborné stránky také naši nadstandardní podporu při organizaci projektu, dodržování pravidel publicity a přípravě podkladů pro monitorovací zprávy. Podrobné reference vám rádi poskytneme.

Největší zájem byl o školení zaměřená na produkty Microsoft Excel, Word, PowerPoint a Outlook. Nemalou část realizovaných kurzů tvořila specializovaná školení pro administrátory a správce podnikových informačních systémů.

Vzdělávací projekty v rámci ESF

Obdobně jako v předchozích programových obdobích 2004 - 2006 a 2007 - 2013 je i v období 2014 - 2020 podpora z fondů EU rozdělována prostřednictvím operačních programů. Jedním z nich je OP Zaměstnanost, jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tento operační program umožňuje žadatelům, jejichž podnikání je omezeno vlivem celosvětové ekonomické krize, realizovat vzdělávací aktivity nejen pro oblast IT, ale i dalších vybraných okruhů.

EFS

 

Aktuální informace o operačních programech a možnostech vzdělávání

Kontakt

Oddělení školení, tel.: 221 503 111
Tomáš Budínský, budinsky@computerhelp.cz
© COMPUTER HELP, spol. s r. o. Blanická 16, Praha 2, tel.: 221 503 111