Vyhledat termín
Informace
Napište nám
RSS kanál
cs | en
ACC-4 - Microsoft Access - Visual Basic for Application

Kategorie: Microsoft Access - Microsoft Office a ECDL příprava
Počet dnů: 2
Základní cena (bez DPH): 3 750 Kč
Cena s 21% DPH: 4 538 Kč
Literatura:
studijní materiály nejsou v ceně
Verze: 2007, 2010, 2013, 2016
Věrnostní program: 16 kB více informací

Tento dvoudenní kurz seznamuje účastníky s principy objektově orientovaného programování v jazyce Microsoft Visual Basic v prostředí aplikace Microsoft Access. Kurz je určen uchazečům bez předchozí znalosti VBA. Účastníci kurzu se seznámí se syntaxí jazyka, tvorbou formulářů a sestav, naučí se ladit program, zachytávat chybové stavy a využívat vestavěné funkce VBA.

Termín Verze Doba Akce bez DPH s DPH   Poznámka
dohodou  3 750 Kč 4 538 Kč Rezervovat studijní materiály nejsou v ceně

Délka kurzu

2 dny (12 vyučovacích hodin)

Požadované znalosti

Pro úspěšné absolvování je doporučené absolvování kurzů ACC-1, ACC-2 a Excel VBA-1. Není potřeba absolvovat kurz ACC-3 Makra.

Témata

 • Terminologie
  Pojmy třída, objekt, metoda, vlastnost

 • Popis a úprava prostředí pro vytváření kódu v jazyce VBA
  Kde jsou programy uloženy
  Spouštění programu - Obsluha událostí
  Události Formulářů, události sestav
  Práce s nápovědou

 • Základní zásady programování v jazyce VBA
  Způsob zápisu procedur
  Komentáře
  Proměnné a konstanty – deklarace, viditelnost
  Načítání hodnot z textových polí formulářů do proměnné
  Základní odkazy na prvky
  Vestavěná dialogová okna
  Podmínky, cykly
  Objektové proměnné
  Funkce

 • Popis objektového modelu MS Access
  Objekt Application
  Objekt CurrentProject, CurrentData, CurrentDB
  Objekt QueryDefs, TableDefs,
  Objekt AllTables, AllQueries, AllForms
  AccessObject
  Objekt Fields, Field, TextBox, ComboBox
  Objekt DoCmd

 • Formulář s více podformuláři
 • Ovládací prvek Combo Box a List Box
 • Objekt DoCMD

 • Základy SQL
  Příkaz Select
  Vytvářecí dotazy
  Přidávací dotazy
  Aktualizační dotazy
  Odstraňovací dotazy

 • Princip přístupu k datům s využitím knihovny ADO
  Objektový model
  Objekt Connection
  Objekt Recordset
  Objekt Fields
  Objekt Command

 • Práce s daty v aktuální databázi
 • Práce s daty v externí databázi

 • Spouštění dotazů
  Spuštění libovolného SQL dotazu v databázi
  Spouštění akčních dotazů

 • Formuláře
  Vytvoření úvodní obrazovky
  Vytvoření hlavní obrazovky
  Nevázané formuláře
  Vyhledávací formuláře
  Spouštění dotazů a sestav z formulářů
  Synchronizované formuláře

 • Sestavy
  Formátování sestav
  Přistupování k vlastnostem sestav pomocí VBA

 • Spolupráce s MS Office
  Ovládání MS Wordu z MS Accessu
  Ovládání MS Excelu z MS Accessu
  Ovládání MS Accessu z MS Accessu
Kontakt

Organizace školení
Hana Kukalová, tel.: 221 503 503, kukalova@computerhelp.cz
© COMPUTER HELP, spol. s r. o. Blanická 16, Praha 2, tel.: 221 503 111