Vyhledat termín
Informace
Napište nám
RSS kanál
cs | en


POVEZ II - AŽ 6 MILIONŮ KORUN PRO FIRMU NA VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Projekt POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců) umožňuje zaměstnavatelům získat finanční příspěvek (až do výše 85% nákladů) na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Příjemce může čerpat max. částku 6 000 000 Kč ročně, resp. 500 000 Kč měsíčně na mzdové náklady a vzdělávací aktivitu zaměstnanců. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

 

Jaké problémy vám POVEZ II pomůže řešit?
POVEZ se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly a dále problém s investičními prostředky do vzdělávání vlastních zaměstnanců.

Jaké problémy vám POVEZ II pomůže řešit?

POVEZ se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly a dále problém s investičními prostředky do vzdělávání vlastních zaměstnanců.

Komu je projekt určen?

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby - OSVČ a nestátní neziskové organizace.

Kdo se projektu nemůže účastnit?

Příspěvek nebude možné poskytnout žadatelům, jimž nelze poskytovat příspěvky v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a rovněž těm, kteří již čerpají finanční prostředky z veřejných zdrojů na stejný účel, případně těm zaměstnavatelům, u nichž to vylučují pravidla poskytování veřejné podpory. Vyloučeni jsou rovněž zaměstnavatelé, kteří mají sídlo na území hl. m. Prahy. Zapojit se však mohou pobočky stejného zaměstnavatele sídlící mimo území hl. m. Prahy.

Jaké jsou formy podpory?

Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení.

Příspěvek na vzdělávání

Zaměstnavateli bude hrazeno určité procento nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu. Výše poskytovaného příspěvku se bude odvíjet dle pravidel poskytování veřejné podpory de minimis a blokové výjimky. 

Mzdové náklady

Zaměstnavateli bude poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance po dobu jejich účasti na odborném rozvoji.

 

Hlavní změny oproti předchozím projektům

 • Zmírnění podmínek pro vstup do projektu 
 • 15% spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele
 • Zapojení potenciálních nových zaměstnanců
 • Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+
 • Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti
 • Žádosti je možné podávat i elektronicky přes datovou schránku
 • Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 30. 11. 2020

Nabízíme

 • Pomoc s přípravou a zpracováním žádosti 
 • Poradenství a analýzu vzdělávací potřeb
 • Realizaci vzdělávacích aktivit
 • Pronájem školících prostor a technického vybavení 

 

Kontakt a bližší informace

Oddělení školení, tel.: 221 503 523

Tomáš Budínský, budinsky@computerhelp.cz  
© COMPUTER HELP, spol. s r. o. Blanická 16, Praha 2, tel.: 221 503 111