Vyhledat termín
Informace
Napište nám
RSS kanál
cs | en


Select Plus pro vzdělávání

Je multilicenční program pro velké akademické instituce s 250 a více počítači, který ovšem umožňuje zahrnutí ostatních akademických institucí, takže i nejmenší školy mohou objednávat v rámci jedné smlouvy. V ČR je uzavřena smlouva Select Plus pro vzdělávání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a proto všechny akreditované školy mohou pod hlavičkou této smlouvy objednávat své licence.

Program Select Plus pro vzdělávání nabízí nekonečnou smlouvu (na dobu neurčitou) prostřednictvím, které si mohou zákazníci objednávat licence vždy, když je potřebují na základě unikátního registračního čísla. To zjednodušuje licenční management i ve složitější struktuře instituce s mnoha odděleními.

V případě nákupu samostatné licence je vyžadovaná okamžitá platba. Pokud se ale společně s licencí pořizuje i Software Assurance, tak je možnost platbu rozdělit do tří rovnoměrných ročních splátek. V rámci tohoto programu získá škola trvalé licence.


Výhody programu Select Plus pro vzdělávání

  • Zjednodušený nákup. Jediná, nekonečná smlouva pro objednávky licencí nabízí zákazníkům více flexibility bez nutnosti každé tři roky znovu vyjednávat a obnovovat smlouvu.
  • Vylepšený licenční management. Smlouva Select Plus pro vzdělávání je ve spojení jednotlivými registračními čísli afilací schopná poskytnout zákazníkům podrobný přehled o pořízených licencích i ve vnitro-organizační struktuře. Vylepšený samoobslužný on-line nástroj dává zákazníkům a partnerům lepší možnosti pro licenční management.
  • Úspory. Speciální akademická cenová úroveň použitá pro nákupy licencí celou organizací včetně jednotlivých součástí jako jsou samostatná pracoviště, katedry, nebo členové asociací akademických zákazníků či jiných akademických sdružení.
  • Multilicenční software. Na rozdíl od OEM nebo krabic umožňuje multilicenční software hromadnou instalaci a aktivaci produktu nebo dává právo používat předchozí nebo jiné platformové či jazykové verze.
  • Spravedlivější Software Assurance. Při pořízení licencí se Software Assurance je k dispozici vždy plných 36 měsíců pro čerpání všech benefitů bez ohledu na načasování objednávky.

Kontakt:

obchodní oddělení, tel.: 221 503 111, obchod@computerhelp.cz
© COMPUTER HELP, spol. s r. o. Blanická 16, Praha 2, tel.: 221 503 111