Vyhledat termín
Informace
Napište nám
RSS kanál
cs | en


Software pro vodovody a kanalizace - Agenda VAK

Program Agenda VaK je určen ke sledování všech nákladů na elektrickou energii a ostatní spotřebované energie při výrobě či úpravě vody dle odběrných míst. Program byl vytvořen pro potřeby pracovníků zabývajících se především energetikou v oblasti provozování vodohospodářské infrastruktury, kteří vlastní nebo provozují čistírny odpadních vod, vodovody a kanalizace a úpravy pitných vod.

Verze 5.1 má kromě nových funkcí i zcela nové uživatelské rozhraní, které odpovídá prostředí Microsoft Windows XP a jako takové umožňuje práci s několika provázanými okny současně. U této verze také došlo k rozdělení na samostatné moduly: hlavní funkce, exporty dat, importy hodnot a dohadné položky. Byly doplněny možnosti sledování průtoků vody i na více vodoměrech jednoho odběratele či zadávání podružných odběrů kWh.

Nové moduly:

Tyto doplňkové moduly lze zakoupit společně s aplikací Agenda VaK, nebo je dokoupit dodatečně podle potřeb organizace.

Agenda VAK

Funkce agendy

 • Evidence spotřeb elektrické energie, nákladů, měsíční výkazy, kontrola fakturace
 • Evidence spotřeb zemního plynu, BIO plynu, tepla, uhlí apod. a jejich nákladů
 • Evidence výroby elektrické energie (např. kogenerační jednotky, malé vodní elektrárny) a nákladů
 • Evidence technických parametrů jednotlivých odběrných míst
 • Evidence technických parametrů a zdrojů znečištění odběratele
 • Sledování více vodoměrů na jednom odběrném místě
 • Možnost definovat podružné odběry včetně rozdělování nákladů a spotřeb kWh
 • Možnost nadefinovat si vlastní pořadí zadávání výkazů kWh (2 nezávislá pořadí)
 • K jednotlivým odběrům možnost evidence výroby vody, u ČOV též CHSK, vyhodnocení měrných spotřeb
 • Možnost importu a evidence průběhového měření a jejich grafické průběhy
 • Možnost importu (generování výkazů) vlastních odečtu elektroměrů
 • Možnost importů naměřených průtoků vody včetně tzv.“couvajících“ vodoměrů
 • Tisk sestav vyhodnocení pro jednotlivá odběrná místa, střediska, závody dle energií
 • Export sestav vyhodnocení pro jednotlivá odběrná místa, střediska, závody do MS Excelu
 • Síťová verze programu, zabezpečení přístupu pro jednotlivé uživatele
 • Možnost evidence dat na samostatných počítačích pro jednotlivé závody bez síťového propojení a jejich měsíční sehrávání na hlavní stanici
 • Výpočet dohadných položek a jejich storno, včetně exportů do účetnictví, zadávání opravných či ostatních faktur a jejich zpracování při výpočtu DP

Agenda VAK

Vybrané reference

 • Severočeské vodovody a kanalizace a. s., Teplice (multilicence)
 • Středočeské vodárny, a.s Kladno (multilicence)
 • Pražské Vodovody a Kanalizace, a.s. (multilicence)
 • Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice
 • Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno-venkov
 • Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Znojmo
 • Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Jihlava
 • Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč
 • Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou
 • Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
 • Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
 • Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
 • VODAK Humpolec, s.r.o.
 • Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
 • Vodovody a kanalizace Zlín a.s

Agenda VAK

Cenová kalkulace

Program Agenda VaK umožňuje modifikaci, dle individuálních potřeb zákazníka, díky tomu je možné sestavit program tak, aby 100% odpovídal požadavkům daného podniku.

Výše ceny poté závisí od množství využívaných funkcionalit. Rádi Vám na požádání sestavíme cenou nabídku.

Další služby

Současně s dodávkou programu jsem schopni zajistit instalaci programu, zaškolení obsluhy i případný prodej hardwarového vybavení. Dodávka programu a jeho samotná implementace v podniku může proběhnout velmi plynule a může být zcela „na klíč“. Součástí dodávky mohou být i libovolné individuální úpravy aplikace.

V případě zájmu Vám rádi pošleme CD-ROM s demo verzí.

 

Kontakt

Pavel Trnka, tel.: 221 503 111, trnka@computerhelp.cz
© COMPUTER HELP, spol. s r. o. Blanická 16, Praha 2, tel.: 221 503 111