Jan Šperl

sperl@computerhelp.cz
Systémový specialista

.