K provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování ke kurzům v balíčku MICROSOFT OFFICE.

MŠMT nám udělilo akreditaci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Akreditované kurzy DVPP naleznete: ZDE

Pro více informaci kontaktujte naše oddělení školení.