Licence Microsoft

Potřebujete pořídit nový software či služby od společnosti Microsoft? Nebo chcete aktualizovat starší verze vašich programů? Pomůžeme vám s výběrem a orientací v jednotlivých typech licencí a služeb i ve způsobu jejich pořízení. Jsme dlouholetý partner společnosti Microsoft, a proto společně s našimi službami získáte záruku odbornosti a profesionálního přístupu. 

Specializujeme se na licenční poradenství a vždy hledáme řešení na míru pro vaší organizaci. 

Nabízíme software a služby společnosti Microsoft: 

Licence pro akademické organizace

Licence pro komerční organizace

Licence pro neziskové organizace (muzea, galerie, knihovny apod.)

Licence společné pro všechny typy zákazníků 

Licenční programy pro školy a akademické zákazníky:

Ceny produktů zakoupených v multilicenčních programech pro školy a akademické organizace jsou až o 85% výhodnější než běžné ceny pro komerční zákazníky. Mezi zákazníky s nárokem na akademické licence tak patří:

 • Školy registrované v síti MŠMT pro celodenní vzdělávání, tedy mateřské, základní, střední, vyšší a vysoké školy. 

Vždy aktuální dokument „Definice oprávněného uživatele ve vzdělávání společnosti Microsoft“ najdete zde: 

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=7

Můžete vybírat z následujících typů licencí 

 • Pronájem licencí, programy OVS-ES, School Agreement a EES. 
 • Pronájem licencí, program CSP (Cloud Solution Provider). 
 • Trvalé licence, programy Selet Plus, CSP a Perpetual

Trvalé licence pro akademické organizace

Trvalé licence je možné používat bez časového omezení a máte možnost volit mezi těmito typy: 

1. Program CSP (Cloud Solution Provider)

Program Microsoft CSP je flexibilní licenční program určený i pro akademické instituce všech velikostí, který umožňuje jednoduchým způsobem získat a spravovat větší množství produktů Microsoft. S výjimkou desktopového operačního systému Windows se jedná se o plné a přenosné licence. Samozřejmostí jsou rozšířená práva jako například právo downgrade nebo downedition, v případě aplikací (Microsoft Office) právo instalace na primární a přenosný počítač za podmínky použití stejným uživatelem. Program nevyžaduje registraci zákazníka. I trvalé licence jsou doručovány do Microsoft 365 Admin centra, což značně zjednodušuje jejich správu.

2. Select Plus

Cenově výhodný licenční program pro akademické zákazníky. Nabídky licencí tohoto programu mohou využít všechny školy. Smlouva není časově omezená a stačí se do programu registrovat. Následně je možné pořizovat licence dle potřeby. Software Assurance se zde pořizuje v tříletých cyklech.  

Školy se mohou registrovat do programu Select Plus díky rámcové smlouvě mezi MŠMT a společností Microsoft. 

 • Zjednodušený nákup.
 • Vylepšená správa licencí. 
 • Úspory. 
 • Multilicenční software.

Pronájem akademických licencí pro školy

Školy mohou využít některý z programů na pronájem licencí. Pronájem licence opravňuje k užívání zakoupeného produktu, po dobu platnosti uzavřené multilicenční smlouvy. Jednotlivé programy jsou: 

 • Open Value Subscription – Education Soution (OVS-ES) 
 • CSP – Cloud Solution Provider program 
 • School Agreement
 • Enrollment for Education Solutions (EES) 
1. OVS-ES – Open Value Subscription – Education Solutions (Prováděcí smlouva pro řešení ve vzdělávání)

OVS-ES je licenční program ve formě pronájmu a je navržen především pro základní a střední školy. Umožňuje institucím s omezeným finančním rozpočtem využívat nejnovější technologie a snadno spravovat svou IT strukturu. Licenční program určený velmi i malým školám (od 5 zaměstnanců).  

Informace o programu:

 • Nejde o trvalý nákup, ale o pronájem licencí. Platba probíhá ročně. 
 • Licencováno na počet přepočtených zaměstnaneckých úvazků tzv. FTE  
  (Full time employee) – započítávají se úvazky větší než 200 h/ročně, pedagogičtí pracovníci všichni, ostatní zaměstnanci pouze ti, kteří pracují s počítačem. 
 • Smlouva pokrývá všechna PC na škole
 • Vždy se objednává alespoň jeden z následujících tří produktů, případně jejich balíček, tzv. Desktop:
  • Office Professional Plus (*Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access) – plná licence, která obsahuje Software Assurance (právo na nové verze). Nemusíte vlastnit žádnou předchozí licenci. Obsahuje právo používat licence M365 Apps pro studenty i zaměstnance školy zdarma.
  • Windows EDUCATION Upgrade – pouze UPGRADE, stejně jako v ostatních multilicenčních smlouvách. Nutno vlastnit podkladovou licenci – OEM (prodává se přímo s PC), elektronickou licenci nebo Mac OS licenci. Obsahuje Software Assurance (právo na nové verze).
  • Core CAL Suite anebo Enterprise CAL Suite – balíček přístupových licencí na server – např. Windows server nebo poštovní server Exchange Server.  
 • Další produkty jsou doplňkové a lze je licencovat na školou zvolený počet – serverové licence a aplikace. 
 • Nahlášení počtu zaměstnanců pouze jednou ročně – “zalicencováno” na celý rok. Zvýšený počet zaměstnanců se nahlašuje až při výročí smlouvy – tedy po roce. 
 • Fakturace jednou ročně – cena v Eurech je zafixovaná po celou dobu trvání smlouvy. 
 • Obsahuje právo používat licence i pro domácí použití zaměstnanců! 
 • Smlouvy je možné kombinovat – tedy nákup trvalých licencí (v Select Plus) a pronájem (OVS-ES) a další EDU programy. 
 • Licence je možné používat ve stávající verzi, instalovat předchozí i povyšovat na nově vydané verze produktů. 
 • Jednoduchá implementace – jeden aktivační klíč ke každému produktu (MAK a KMS) 
 • Smlouva na jeden nebo tři roky. 3letá smlouva je výhodnější, jelikož zachovává eurové ceny první objednávky po celou dobu trvání smlouvy. 
 • Produkty ke stažení a klíče na licenčním portálu Microsoft, stejně jako přehled o licencích školy. 
 • Jednoduchá licenční správa – ulehčuje vedení a IT pracovníkům zodpovědnost za legalitu nainstalovaného SW na škole! 
 • Smlouvu lze uzavřít velmi jednoduše elektronickou formou. 
2. CSP (Cloud Solution Provider program)

Nový flexibilní způsob pořízení a správy licencí. Možnost fakturování licence měsíčně i ročně podle aktuálního stavu aktivních licencí, přidávání a odebírání licencí dle aktuální potřeby a počtu uživatelů je možné v měsíčním modelu 

Samoobslužný portál pro zákazníky zajišťuje přehlednost, jednoduchou správu pořízených licencí na jednom místě a automatické prodlužování licencí; není již nutné hlídat konec platnosti. 

V programu CSP lze zajistit veškeré dostupné služby z rodiny Office 365 a Microsoft 365. Počet licencí se určuje podle počtu zaměstnanců pracujících s počítačem pro školu, ekvivalentní licence pro studenty jsou v takovém případě zdarma. 

Základní nabídku tvoří balíček licencí Microsoft 365, plán A3 nebo A5, vhodný pro všechny typy škol obsahuje všechny potřebné licence. 

Srovnání plánů:

Microsoft 365 A3  Microsoft 365 A5
Office 365 A3  Office 365 A5 
Office 365 A1
Microsoft 365 Apps
Teams, ShapePoint, OneDrive
 
Office 365 A3 + 
Advanced Threat Protection 
Threat Intelligence 
Advanced Compliance 
Power BI Pro 

Windows 11 Education/Enterprise A3 UpgradeWindows 11 Education/Enterprise A5  Upgrade
Windows 11 Education A3 + 
Windows Defender Advanced Threat Protection
EMS E3  EMS E5 
Itune/Itune for Education 
Azure Active Directory Premium plan 1 
Azure Information Protection Premium Plan 1 
Defender
EMS E3 + 
Azure Active Directory Premium plan 2 
Azure Information Protection Premium Plan 2 
Defender
Minecraft: Education Edition  Minecraft: Education Edition 

Pro většinu škol je plně vyhovující balíček Microsoft 365 plán A3. Pouze školy s vysokými nároky na zabezpečení či požadující funkce telefonní ústředny dokáží plně využít potenciál balíčku Microsoft 365 A5.  

K dispozici limitovaná nabídka doplňkových produktů jako je Windows Server a SQL Server. 

Novinka od 1.listopadu 2023. Společnost Microsoft nabídne akademickým zákazníkům nový licenční model tzv. NCE.

Co to pro Vás znamená:

 • Možnost pořízení ročních licencí cenově zvýhodněných oproti měsíčním licencím. 
 • Snadnější správu cloudových služeb.
 • Možnost využití automatického převodu od 1.ledna 2024 na model NCE.
3. School Agreement

Tento licenční program je vhodný pro základní a střední školy. Škola platí každý rok pravidelnou platbu za licence podle počtu svých počítačů. Pro vstup do programu je zapotřebí objednání licencí odpovídající nejméně 50 jednotkám (počet PC x součet jednotkových ohodnocení jednotlivých licencí + jednotkové ohodnocení za serverové produkty). School Agreement umožňuje institucím s omezeným rozpočtem využívat nejnovější technologie a snadno spravovat svou IT strukturu.  

K dispozici je též pestrá nabídka doplňkových produktů jako je Windows Server, SQL Server, SharePoint Server a další. 

4. Enrollment for Education Solutions (EES)

EES je licenční program ve formě pronájmu, který byl vytvořen na základě specifických potřeb velkých vzdělávacích institucí, zejména vysokých škol. Program EES umožní instituci využívat nejnovější technologie. Škola platí každý rok pravidelnou platbu za licence podle počtu zaměstnanců. Zaměstnancům i studentům může škola pořídit bezplatné licence i pro práci z domova. 

Výhody programu EES:

 • Dostupné licenční řešení. V rámci smlouvy jsou zahrnuti všichni zaměstnanci, což zaručuje vždy 100% licenční pokrytí. Nezáleží na počtu počítačů, které škola vlastní, protože v rámci smlouvy EES má nárok instalovat produkty na všechny počítače ve škole. 
 • Nízká administrativa. Díky jednoduchému stylu objednávek (jednou ročně) a celkovému přehledu na licenčním portálu Microsoft jsou veškeré potřebné informace na jednom místě a rychle po ruce. 
 • Technologie pro vaše studenty. Zákazník je oprávněn instalovat a používat nejaktuálnější verze všech produktů a po celou dobu smlouvy má automaticky k dispozici instalační média a produktové klíče. Studenti tak mají možnost absolvovat výuku na aktuálních produktech, které se používají na vysokých školách či v praxi. 

Pravidla programu EES: 

Program je možné uzavřít na jeden nebo tři roky s možností prodloužení na další období.  

Nutnou vstupní podmínkou, díky rámcové smlouvě MŠMT pro vysoké školy a sdružení CZESHA pro ostatní školy, je minimální počet pouze 100 zaměstnanců. Vysoké, ale i střední a základní školy mohou splnit tuto podmínku společnou registrací více škol najednou. 

V rámci smlouvy je nutné nejprve spočítat všechny zaměstnance pracující se software ve prospěch školy a poté objednat balíček Microsoft 365 plán A3 nebo A5. 

Podobně, jako u ostatních programů, je v EES k dispozici pestrá nabídka doplňkových produktů. Například Windows Server, SQL Server, SharePoint Server a další. 

https://www.microsoft.com/cs-cz/education/jak-nakoupit/licencovani

Licence pro komerční organizace

Trvalé licence:

1. Program CSP (Cloud Solution Provider)

Program Microsoft CSP je flexibilní multilicenční program určení pro firmy všech velikostí, který umožňuje jednoduchým způsobem získat a spravovat větší množství produktů Microsoft. Kromě upgrade desktopových Windows se vždy jedná o plnou a přenosnou licenci, která u zakoupeného software dále umožňuje výběr jazyka a downgrade.

2. Open Value 

Open Value je splátkový licenční program, v němž zákazník první tři roky licence splácí prostřednictvím ročních splátek. Nedílnou součástí je vždy Software Assurance.  

 • Možnost objednat jakékoli produkty v množství podle potřeby.
 • Rozložení nákladů na pravidelné roční splátky. 
 • Vždy aktuální verze zakoupeného softwaru. 
 • Software Assurance – automaticky součástí. 
 • Jazyková nezávislost – můžete si vybrat jakoukoliv jazykovou verzi softwaru. 
 • Nevázanost na hardware. 
 • Instalační média zdarma. 
 • Právo na downgrade (instalování a využívání nižší verze licencovaného produktu). 
 • Standardizace softwaru. 
 • Možnost zahrnout přidružené společnosti (afilace).  

V rámci této multilicenční smlouvy budete po celkovém zaplacení (na konci 3. roku smlouvy) vlastnit trvalé licence v poslední aktuální verzi daných produktů. Máte ale možnost smlouvu obnovit na další 3 roky a mít zajištěné vždy aktuální verze softwaru (placením samotné Software Assurance). 


Pronájem licencí: 

1. CSP (Cloud Solution Provider program)  

Nový flexibilní způsob pořízení pronájmu a správy licencí. V programu CSP lze zajistit veškeré dostupné služby z rodiny Office 365, Microsoft 365, služby Azure licencované na uživatele či pronájem licencí vybraných serverových produktů. Program CSP plní potřeby organizacím všech velikostí, od živnostníků přes malé, střední i velké firmy. 

 • Možnost měsíčních či ročních plateb za licence.
 • Pořízení a správa již od jedné licence. 
 • Možnost přidávat a odebírat licence dle potřeby a počtu uživatelů v měsíčním modelu.
 • Samoobslužný portál pro zákazníky. 
 • Vhodný pro organizace všech velikostí. 
 • Aktivace a dostupnost nové licence během několika minut. 
 • Přehlednost a jednoduchá správa software a služeb na jednom místě. 
 • Snadný přechod z jiných licenčních programů či jejich doplnění. 
 • Automatické prodlužování licencí, nemusíte hlídat konec platnosti. 
 • SPRÁVA LICENCÍ v admin centru Microsoft 365.
2. Open Value Subscription 

Open Value Subscription je multilicenční program, který nabízí zákazníkům pronájem software. Smlouva se uzavírá na tři roky a po celou dobu její platnosti je možné přiobjednávat další licence nebo naopak počet licencí snižovat. 

 • Základní produkty (Windows, Office a uživatelské licence přístupu k serverům) vždy pokrývají celou organizaci. 
 • Doplňkové produkty jako např. serverové licence je možno zajistit dle skutečné potřeby. 
 • Rozložení nákladů na pravidelné roční splátky. 
 • Vždy aktuální verze zakoupeného softwaru. 
 • Software Assurance – automaticky součástí. 
 • Jazyková nezávislost – můžete si vybrat jakoukoliv jazykovou verzi softwaru. 
 • Nevázanost na hardware. 
 • Instalační média zdarma. 
 • Právo na downgrade (instalování a využívání nižší verze licencovaného produktu). 
 • Standardizace softwaru. 
 • Možnost zahrnout přidružené společnosti (afilace).  

Co můžete udělat po skončení platnosti smlouvy

 • Obnovit smlouvu na další 3 roky a mít zajištěné vždy aktuální verze softwaru. 
 • Odkoupit pronajímaný software, čímž získáte trvalé licence. 
 • Ukončit smlouvu a přestat využívat nasazený software.

Licence pro neziskové organizace (muzea, galerie, knihovny apod.)

Od 1.2.2023 došlo ke změně a Microsoft  změnil zařazení institucí – veřejná muzea, galerie a knihovny.

Tyto instituce již nejsou Microsoftem uznávány jako akademické, tedy nemohou využívat nákup licencí v akademickém programu Select Plus ani CSP Academic.

Nově však veřejná muzea, galerie a knihovny mají možnost pořizovat licence v programu pro neziskové organizacehttps://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/nonprofit

V tomto programu lze řadu licencí do určitého počtu pořídit zcela zdarma nebo s významnou slevou a tento program je pro neziskovou organizaci zpravidla cenově výhodnější.

Podmínky nároku na tuto nabídku naleznete zde: https://www.microsoft.com/nonprofits/eligibility.

  

Podmínky pro pořízení licencí v novém režimu jsou:

 • Ověření zákazníka (https://nonprofit.microsoft.com/en-us/getting-started > buď možnost Register, pokud nemá zákazník M365 admin centrum, nebo Sign In, pokud prostředí má již založeno.
 • Zákazník musí nově disponovat tzv. pracovním účtem Microsoft (účet vedený v M365 admin centru)
 • Zákazník tak musí mít dostupné funkční Microsoft 365 admin centrum na adrese: https://admin.microsoft.com/Adminportal
 • Pro případ, že nedisponujete pracovním účtem Microsoft / přístupem k Admin Centru, Vám nabízíme založení tohoto prostředí.

Licenční programy pro všechny zákazníky:

1. OEM

Licence OEM slouží zákazníkům pro získání operačního systému Windows, případně Windows Server. OEM licence je vždy vázána na zařízení, tzn. není přenosná a je ji možné zakoupit jen společně s kompletním počítačem či serverem. 

2. GGK

Licence GGK (Get Genuine Kit) slouží zákazníkům pro legalizaci Windows v případě, že pořídili počítač s nejasnou, nevhodnou OEM licencí nebo dokonce bez jakékoliv licence. Jde vlastně o legalizační licenci typu OEM, pouze dokoupenou později než počítač. Licence GGK je též dražší než OEM licence. Zákazník dostává fyzické balení vč. štítku pro vylepení na licencovaný počítač. 

3. GGWA 

Podobně jako GGK i licence GGWA (Get Genuine Windows Agreement) slouží zákazníkům pro legalizaci Windows v případě, že pořídili počítač s nejasnou, nevhodnou OEM licencí nebo dokonce bez jakékoliv licence. Na rozdíl od GGK zde zákazník dostává pouze licenční ujednání. Licence je však též typu OEM, tedy jednotlivé licence je třeba navždy přidělit konkrétním počítačům. 

4. Elektronická licence

Tzv. krabicový nebo též FPP=Full Package Product či ESD (Electronic Software Delivery) software slouží jednotlivcům i organizacím k získání přenositelných licencí Windows a Office.  

V případě Windows jde o jediný typ plné licence zaručující přenositelnost. Nevýhodou je vyšší cena oproti OEM či GGK. Při opakovaném použití software jde však o dobrou investici. 

V případě Office jde vždy o software určený pro jednotlivce či malé organizace. Problematická je zde zejména potřeba instalace pod účtem Microsoft, kdy software nelze převést pod jiný účet Microsoft. 

Kontaktujte nás

Potřebujete poradit?
Jsme tu pro vás, zavolejte nám, napište email a nebo přijďte na kávu.

+420 221 503 111
cohe@computerhelp.cz
COMPUTER HELP, spol. s r.o.
Slezská 2127/13
120 00, Praha 2 - Vinohrady